ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับผลการค้นหาที่พักบน Airbnb

ผมได้ซื้ออีบุ๊คจาก Amazon เกี่ยวกับ Airbnb หลายเล่มเพื่อใช้เป็น Guideline ในการเขียนอีบุ๊คของผมเอง ซึ่งเล่มที่ชื่อ Get Paid For Your Pad: How to Maximize Profit From Your Airbnb Listing มีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดอันดับผลการค้นหาที่พักบน Airbnb (ใครนึกไม่ออกให้นึกถึง Google ว่ามีการจัดอันดับเว็บไซต์ที่เราค้นหาด้วย Keyword เว็บไซต์ลำดับแรก ๆ จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการค้นหามากที่สุด)

ข้อมูลที่ Jasper Ribbers และ Huzefa Kapadia (สองผู้แต่งอีบุ๊ค Get Paid For Your Pad) นำเสนอเกี่ยวกับการจัดอันดับผลการค้นหาที่พักนั้น มาจากการศึกษาเว็บไซตฺ์ Airbnb และเอกสารงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งถ้าเจาะลึกลงไปก็ไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้ว Airbnb ใช้อัลกอริทึม หรือขั้นตอนวิธีใดในการจัดอันดับ (ทีมพัฒนา Airbnb เท่านั้นที่รู้) ดังนั้นสองผู้แต่งจึงได้รวบรวมข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้นหามาให้ผู้อ่านได้ครับ

*หมายเหตุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดลำดับผลการค้นหาที่พักบน Airbnb ที่ผมเขียนขึ้นในบทความนี้เป็นการแปลและเรียบเรียงจากอีบุ๊คดังกล่าว ซึ่งเป็น Fact หรือข้อเท็จจริงที่คุณสามารถอ่านเพื่อ Get Idea หรือทำความเข้าใจได้ แต่ขอให้เข้าใจตรงกันว่าโลกเทคโนโลยีทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขั้นตอนวิธี และปัจจัยที่ใช้ในการค้นหาที่พักบน Airbnb ในวันนี้ กับพรุ่งนี้อาจเป็นคนละตัวก็ได้

ปัจจัยที่สองผู้แต่งอ้างถึงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  1. Verified Factors หรือปัจจัยที่ได้รับการยอมรับจากทา่ง Airbnb แล้วว่านำมาใช้จริงกับการจัดอันดับผลการค้นหาที่พัก
  2. Inferred Factors หรือปัจจัยที่ไม่ได้ยังไม่มีการยืนยันว่านำมาใช้จริง แต่สองผู้แต่งคา่ดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับผลการจัดอันดับการค้นหาที่พัก

Verfified Factors

Booking Appeal (ข้อมูล + หน้าตาของที่พัก)

Airbnb มักชอบที่พักที่มีคุณภาพสูง เพราะที่พักเหล่านี้มักมีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะเข้าไปดู และจองที่พัก เพื่อผลลัพธ์การค้นหาที่พักที่ดีขึ้น Airbnb แนะนำให้คุณตั้งชื่อ “ที่พัก” และ “คำบรรยาย” เกี่ยวกับที่พักของคุณให้ดึงดูดแขก พร้อมทั้งอธิบายด้วยว่าที่พักของคุณโดดเด่นและแตกต่างอย่างไร

Price (ราคา)

การตั้งราคาที่พัก คุณควรตั้งราคาที่สามารถแข่งขันได้ โดยเปรียบเทียบจากที่พักอื่น ๆ ในละแวกเดียวกันกับคุณบน Airbnb การพิจารณาราคาให้เหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้คุณมีลูกค้า และสามารถสร้างรายได้จาก Airbnb ได้

Quality/Quantity of rating and reviews (คุณภาพ และจำนวนของเรทติ้ง และรีวิว)

คุณได้รับเรทติ้งโดยรวมจากลูกค้าดีเท่าไหร่ ที่พักของคุณก็มีโอกาสแสดงในตำแหน่งผลการค้นหาดีขึ้นเท่านั้น โดยปกติทั้งคุณภาพและจำนวนของรีวิวและเรทติ้งก็มีส่วนอยู่แล้วที่ลูกค้าจะนำไปพิจารณาเลือกที่พัก แต่ทั้งนี้ทั่้งนั้น Airbnb ก็มีการชี้แจงออกมาว่าพวกเขาได้พัฒนาตัวช่วยวิเคราะห์บทรีวิว (ที่เขียนด้วยภาษามนุษย์) ว่าที่พักนั้น ๆ ถูกรีวิวในแง่บวก หรือแง่ลบ แต่อย่างไรก็ตามผู้แต่งก็แนะนำว่าเจ้าของที่พักทุกคน ควรทำที่พัก และบริการแขกให้ดีที่สุด เพื่อได้รับเรทติ้งและรีวิวที่ดี

Photos (รูปที่พัก)

รูปที่พักของคุณควรดูดี และตรงตามความจริงให้มากที่สุด คุณควรถ่ายรูปห้องแต่ละห้องอย่างน้อย 1 รูป รวมถึงบริเวณที่แขกสามารถเข้าใช้งาน หรือพักผ่อนได้

Trust and verification (ความไว้ใจและการยืนยันตัวตน)

คุณสามารถยืนยันตัวตนของคุณเองใน Airbnb ได้หลายวิธี: 1) การยืนยันด้วยบัญชี Social Network อย่าง Facebook, Google+ และ LinkedIn 2) การยืนยันด้วยบัตรประจำตัว หรือใบขับขี่ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ การยืนยันตัวตนเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวคุณเองในฐานะเจ้าของที่พัก และมีผลต่อการพิจารณาเลือกที่พักของลูกค้า

Responsiveness (การตอบกลับ)

การตอบกลับประกอบด้วย 2 ปัจจัยย่อย คือ 1) อัตราการตอบกลับ และ 2) เวลาที่ใช้ในการตอบกลับ ซึ่งทั้งสองปัจจัยย่อยนี้จะแสดงตรงข้อมูลเจ้าของที่พักดังรูป

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับผลการค้นหาที่พักบน Airbnb

การตอบกลับที่รวดเร็วทั้งการสอบถามข้อมูล และการจองที่พัก ไม่เพียงมีผลต่อการค้นหาที่พักเท่านั้น แต่ยังเป็นบริการพื้นฐานที่เจ้าของที่พักควรทำ ยิ่งกว่านั้นลูกค้าก็มีโอกาสจองที่พักของคุณสูง ถ้าพวกเขาเห็นว่าเจ้าของที่พักมีการตอบกลับที่รวดเร็ว เพราะอย่าลืมว่าลูกค้าในยุคดิจิทัลนั้นใจร้อน ถ้าคุณตอบกลับไม่เร็ว พวกเขาอาจพิจารณาตัวเลือกอื่นแทนได้

Updated calendar (การปรับปรุงปฏิทิน)

การปรับปรุงปฏิทินที่พักก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ Airbnb ใช้พิจารณาผลการค้นหาที่พัก

Airbnb จะมีการเก็บข้อมูลการปรับปรุงปฏิทินที่พักทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้คุณเข้าไปอัพเดทปฏิทินที่พักของคุณบ่อย ๆ เมื่อมีโอกาส อย่าลืมว่าการทำธุรกิจให้เช่าที่พักไม่ได้มีราคาตายตัวเสมอไป คุณสามารถปรับแต่งราคาที่พักให้เหมาะสมได้ โดยเฉพาะราคาที่พักในช่วงวันหยุด และช่วงเทศกาล

Acceptance rate (อัตราการตอบรับ)

ไม่ว่าจะเป็น การตอบรับการจอง (Pre-approving) และการยืนยันการจอง (Accepting booking) มีผลต่ออันดับการค้นหาที่พักของคุณ Airbnb จะนำอัตราการตอบรับโดยรวมมาพิจารณาด้วย และอย่าลืมว่าการปฏิเสธ (Decline) เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะมีผลต่อการลดอันดับผลการค้นหาที่พักของคุณ อย่างไรก็ตามถ้าคุณมีเหตุจำเป็นจริง ๆ ที่จะต้องปฏิเสธลูกค้า ให้คุณส่งข้อความไปชี้แจงเหตุผลดีกว่านิ่งเฉยไม่ทำอะไรเลย

Cancellation (การยกเลิก)

Airbnb พิจารณาว่า การยกเลิกการจองที่พักเป็นสิ่งที่ร้ายแรง เพราะการถูกยกเลิกการจองเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าพิสมัยนัก แน่นอนว่าการกระทำนี้มีผลต่อการจัดอันดับที่พัก

Instant Book (จองด่วน)

“จองด่วน” เป็นฟีเจอร์ที่แขกสามารถใช้จองที่พักได้ทันที Airbnb เพิ่งใส่ฟีเจอร์นี้เข้ามาได้ไม่นาน และอาจจะมีผลต่อการจัดอันดับผลการค้นหาที่พักของคุณ เพราะแขกสามารถจองที่พักได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการยืนยันจากเจ้าของที่พัก และก็ไม่เสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธด้วย

Neighborhood (สถานที่แนะนำในละแวกที่พัก)

ถ้าแขกลองค้นหาที่พักโดยระบุแค่เมืองที่จะไป (ไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นอำเภอ หรือตำบลนี้) Airbnb จะแสดงที่พักกลางเมือง และที่พักยอดนิยมให้ ดังนั้นถ้าคุณมีการระบุสถานที่แนะนำในละแวกที่พัก ก็มีส่วนที่ Airbnb จะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการพิจารณาลำดับที่พักให้แขกด้วย

Social connections (การเชื่อมต่อเครือข่ายทางสังคม)

ถ้าเพื่อนของแขก เป็นเพื่อนกับเจ้าของที่พัก Airbnb จะแสดงข้อมูลที่พักเหล่านั้นให้แขกได้เห็น เหมือนกับเพื่อนแนะนำเพื่อนให้ได้รู้จัก ดังนั้นอย่าลืมที่จะเชื่อมต่อบัญชี Airbnb ของคุณเข้ากับบัญชี Facebook ไว้ด้วย

Inferred Factors

Number of bookings (จำนวนการจอง)

คล้ายกับจำนวนเรทติ้ง และรีวิวซึ่งมีผลต่อลำดับผลการค้นหาที่พัก ถ้าจำนวนการจองสอดคล้องกับจำนวนรีวิวในเชิงบวก ก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะพบเจอที่พักของคุณมากขึ้น แต่ถ้าไม่มีผล อย่างน้อยจำนวนการจองและรีวิวก็มีผลต่อการตัดสินใจจองที่พักของลูกค้าได้

Wish list (ที่พักที่อยากไป)

นักท่องเที่ยวใน Airbnb สามารถทำรายการ Wish list หรือที่พักที่พวกเขาอยากไปพักได้ จำนวนครั้งที่ที่พักของคุณอยู่ใน Wish list จะปรากฏให้เห็นใต้ปุ่มจองที่พัก แม้ว่าปัจจัยนี้อาจไม่มีผลต่อการจัดอันดับการค้นหาที่พัก แต่สองผู้แต่งก็แนะนำให้เจ้าของที่พักบอกกล่าวกับแขกที่เคยมากพักให้บันทึกที่พักลงใน Wish list ของพวกเขาไว้ด้วย

Friend recommendations (การแนะนำจากเพื่อน)

แม้ว่าที่พักของคุณยังไม่เคยมีคนจอง แต่เพื่อน ๆ ของคุณก็สามารถสมัคร Airbnb และมาเขียนแนะนำที่พักให้กับคุณได้ ซึ่งการเขียนแนะนำที่พักอาจช่วยให้ลำดับผลการค้นหาที่พักของคุณนั้นดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ที่พักของคุณดึงดูดลูกค้าในอนาคตได้ไม่ยาก

นอกจากนี้คุณยังสามารถโปรโมทที่พักนอก Airbnb ได้ เช่น

  • การโพสต์ลง Facebook หรือ Twitter
  • การส่งอีเมล์ไปให้ข้อมูลกับลูกค้าที่คุณรู้จัก
  • การติดโฆษณา หรือแบนเนอร์ในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
  • การใช้ Google Adwords

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ Jasper Ribbers และ Huzefa Kapadia แนะนำมา คุณสามารถอ่าน และนำไปประยุกต์ใช้กับที่พักของคุณดูได้ในการทำให้อันดับผลการค้นหาดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้ประกอบการ Airbnb คือ ความเอาใจใส่ของคุณเองที่มีต่อธุรกิจนี้ ทั้งในเรื่องของที่พัก และความเป็น Host ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจมาพักกับคุณได้ไม่ยากครับ

อีบุ๊ค Airbnb Entrepreneur 2018: ผู้ประกอบการ Airbnb มือใหม่ สร้างรายได้จากการให้เช่าที่พัก ฉบับปรับปรุงปี 2018

Comments

comments