BeNeat ผู้ช่วยค้นหาแม่บ้านคุณภาพใกล้บ้านคุณ

สวัสดีผู้อ่านทุกคนครับ แนะนำตัวกันก่อนครับ ผมต้น CTO และผู้ร่วมก่อตั้ง BeNeat ธุรกิจสตาร์ทอัพที่ช่วยให้ผู้คนหาแม่บ้านคุณภาพได้สะดวก

BeNeat เปิดให้บริการมาได้ 1 ปีนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่น่าสนใจเกิดขึ้น รวมถึงการลองผิดลองถูกของพวกเราเอง โดยเฉพาะตัว Product และกระบวนการคัดผู้ให้บริการของ BeNeat ที่มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น นี่จึงเป็นโอกาสดีที่ผมจะบอกเล่าเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพตัวนี้อีกครั้งครับ

BeNeat คืออะไร

BeNeat คือ ธุรกิจสตาร์ทอัพที่นำโมเดลธุรกิจ Sharing Economy แบบ Uber และ Airbnb มาปรับใช้ในอุตสาหกรรมทำความสะอาด

สิ่งที่ธุรกิจ BeNeat ทำคือ การสร้างแพลตฟอร์ม หรือตัวเชื่อมโยงระหว่างคนทั้ง 2 ฝ่าย คือ ผู้คนที่ต้องการหาคนช่วยทำความสะอาด กับ คนที่มีทักษะทำความสะอาดต้องการหารายได้พิเศษ

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เราใช้สโลแกน “บริการทำความสะอาดออนไลน์ ช่วงนั้นผมกับทีมยังควานหาตัวเองอยู่ว่าแท้จริงแล้ว BeNeat คือ ธุรกิจอะไร เราต้องการช่วยให้ผู้คนสามารถจองบริการทำความสะอาดบนอินเทอร์เน็ตได้สะดวก โดยเฉพาะกลุ่มโฮสต์ Airbnb ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำ BeNeat เพราะผู้ร่วมก่อตั้งก็เป็นโฮสต์ Airbnb มีปัญหาการหาแม่บ้านที่มีคุณภาพมาช่วยทำความสะอาดได้ยาก จึงพัฒนา BeNeat ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก่อนที่จะขยายไปยังกลุ่มผู้อยู่อาศัยทั่วไป

ด้วยสโลแกนดังกล่าว ทำให้บ่อยครั้งผู้ที่เข้ามาในเว็บมักเข้าใจผิดคิดว่า BeNeat คือ บริษัทรับทำความสะอาด หรือธุรกิจจัดหาแม่บ้าน ดังนั้น BeNeat จึงเปลี่ยนข้อความใหม่ เพื่อสื่อถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนขึ้น นั่นก็คือ

ค้นหาแม่บ้านคุณภาพใกล้บ้านคุณ

ข้อความดังกล่าวสื่อถึง BeNeat ในฐานะผู้ช่วย หรือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้คนสามารถค้นหาแม่บ้านคุณภาพมาช่วยทำความสะอาดที่พักได้สะดวก

การนำแนวคิด Sharing Economy แบบ Uber หรือ Airbnb มาปรับใช้ ทำให้เกิดโอกาสการเป็นผู้ประกอบการแก่คนในท้องถิ่น โดยเฉพาะฝั่งผู้ให้บริการ แนวคิดของ BeNeat  คือ การเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้ใช้ทักษะการทำความสะอาดที่ตนมี เพื่อสร้างรายได้จากการรับงานทำความสะอาดให้กับผู้คนที่อยู่อาศัยในละแวกเดียวกันได้

คุณภาพที่มี BeNeat มุ่งเน้นไม่ได้มีเพียง คุณภาพของการทำความสะอาด แต่ยังรวมถึงคุณภาพของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการอีกด้วย นั่นหมายถึงมิตรภาพที่เกิดขึ้น เหมือนคุณมีเพื่อนบ้านที่สนิทมาช่วยเหลือคุณทำความสะอาดที่พัก

อย่างไรก็ตามในฐานะแพลตฟอร์มหรือตัวกลางจะมีหน้าที่หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

หน้าที่ของ BeNeat ในฐานะแพลตฟอร์ม หรือตัวกลาง

BeNeat ผู้ช่วยค้นหาแม่บ้านคุณภาพใกล้บ้านคุณ

ฝั่งผู้ให้บริการ

1. การคัดเลือกผู้ให้บริการ (แม่บ้าน) ในแพลตฟอร์ม

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของ BeNeat ที่เน้นคุณภาพของผู้ให้บริการ แม่บ้านทุกคนที่สมัครเข้ามาให้บริการในแพลตฟอร์ม BeNeat จำเป็นต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถให้บริการตรงตามความคาดหวังของเราได้ ดังนี้

 • ต้องเป็นคนไทย 100%
 • ผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อดูทัศนคติ และความใส่ใจในการให้บริการ รวมถึงแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ
 • ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 • ผ่านการฝึกอบรม ในเรื่องของการวางตัว การใช้เทคโนโลยี และทักษะการทำความสะอาด

BeNeat ผู้ช่วยค้นหาแม่บ้านคุณภาพใกล้บ้านคุณ

BeNeat ผู้ช่วยค้นหาแม่บ้านคุณภาพใกล้บ้านคุณ

2. การสร้างแนวทางการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้ให้บริการ

นอกจากหน้าที่ในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีคุณภาพแล้ว BeNeat ยังมีหน้าที่ในการพัฒนาเครื่องมือที่เชื่อมโยงผู้ให้บริการเข้ากับแพลตฟอร์ม

แม่บ้านทุกคนในแพลตฟอร์ม BeNeat ไม่ได้เป็นลูกจ้าง แต่พวกเขาเหล่านี้ คือ ผู้ประกอบการ สามารถเลือกรับงานได้อิสระผ่านแอพมือถือชื่อ BeNeat Professional โดยแต่ละคนจะมีโปรไฟล์ คะแนนรีวิว และความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ องค์ประกอบเหล่านี้ คือ การสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นในแพลตฟอร์ม

 • การเลือกรับงานได้อย่างอิสระ BeNeat ส่งเสริมการเป็นนายตนเอง โดยแม่บ้านสามารถเลือกรับงานได้ตามความสะดวกของแต่ละคน เช่น บางคนอาจว่างรับงานเฉพาะวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ หรือบางคนว่างรับงานวันธรรมดาแต่เป็นช่วงเย็น เป็นต้น
 • โปรไฟล์ ช่วยให้ผู้ใช้บริการทราบถึงความเป็นมาของแม่บ้านแต่ละคน รวมถึงบุคลิกและนิสัยใจคอซึ่งมีความแตกต่างกัน บางคนอาจจะเป็นพนักงานออฟฟิศ แม่บ้านโรงแรม เจ้าของธุรกิจมาให้บริการก็มี
 • คะแนนรีวิว และความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ส่วนนี้เป็นแนวทางในการรักษาคุณภาพในการให้บริการ แน่นอนว่าการได้คะแนนรีวิวที่ดี และความคิดเห็นเชิงบวก ย่อมช่วยให้มีโอกาสได้รับงานในอนาคตเพิ่มมากขึ้น ส่วนการได้คะแนน หรือความคิดเห็นที่ไม่ดี จะกระตุ้นให้ผู้ให้บริการปรับปรุงคุณภาพของตนให้ดีขึ้น

BeNeat ผู้ช่วยค้นหาแม่บ้านคุณภาพใกล้บ้านคุณ

ฝั่งผู้ใช้บริการ

1. การเป็นผู้ช่วยค้นหาแม่บ้านคุณภาพได้สะดวก

สิ่งที่ BeNeat นำเสนอในบทความนี้ตั้งแต่ต้น เป็นการปูให้ผู้ใช้บริการเห็นว่า BeNeat ไม่ใช่บริษัทรับทำความสะอาด หรือจัดหาแม่บ้าน แต่เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงกลุ่มคนที่ต้องการหาผู้ช่วยทำความสะอาดที่พัก กับกลุ่มคนที่มีทักษะทำความสะอาดต้องการหารายได้ในช่วงเวลาที่ตนสะดวก

การที่ BeNeat มีกระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการ ก็เพื่อให้ทางฝั่งลูกค้า หรือผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการทำความสะอาดที่มีคุณภาพ และปลอดภัย

ในฐานะผู้ช่วย สิ่งที่ BeNeat อำนวยความสะดวกให้ คือ

 • การช่วยผู้ใช้ค้นหาแม่บ้านคุณภาพผ่านทาง
  • เว็บไซต์ beneat.co
  • แอพมือถือ BeNeat บน Android
  • แอพมือถือ iPhone ที่กำลังจะเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้

BeNeat ผู้ช่วยค้นหาแม่บ้านคุณภาพใกล้บ้านคุณ

 • การมี Call Center (092-757-2999) ช่วยรับเรื่องช่วยประสานงานต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนวันและเวลาทำความสะอาด การเปลี่ยนแม่บ้านเมื่อเกิดเหตุแม่บ้านที่ผู้ใช้บริการเลือกไม่สามารถไปให้บริการได้ การยกเลิก และขอคืนเงิน เป็นต้น

2. การรับประกันความเสียหาย และความพึงพอใจ

นอกจากการช่วยค้นหาแม่บ้านคุณภาพแล้ว BeNeat ยังมีการรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างแม่บ้านทำความสะอาด เช่น ของตกแตก ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท การกำหนดนโยบายให้ประกันจะช่วยให้กลุ่มคนทั้ง 2 ฝ่ายในแพลตฟอร์มเกิดความสบายใจในการให้และใช้บริการซึ่งกันและกัน

นอกจากเรื่องประกันความเสียหายแล้ว BeNeat ยังมีการรับประกันความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการเช่นกัน เช่น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่พอใจคุณภาพการทำความสะอาดของแม่บ้าน สามารถติดต่อ Call Center เข้ามาเพื่อให้ BeNeat ช่วยประสานแม่บ้านคนใหม่เข้าไปแก้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ฝั่ง BeNeat

การเป็นแพลตฟอร์มหรือตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างคนทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกัน สุดท้าย คือ การนำไปสู่การสร้าง Community หรือชุมชม BeNeat ให้เกิดขึ้น คือ ผู้คนได้ผู้ช่วยทำความสะอาดที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ส่วนคนอีกฝ่ายมีโอกาสสร้างรายได้จากทักษะทำความสะอาดที่ตนเองมีในเวลาที่สะดวกได้ ผ่านเครื่องมือ BeNeat ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้

ทางฝั่งผู้ให้บริการเองมีหลายคนที่ BeNeat ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในแง่ของรายได้ และอิสระในการทำงาน เพราะในยุคดิจิทัลโอกาสใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมายเหลือเกิน ไว้มีโอกาสผมจะมาเล่าให้ฟังครับ

ปัจจุบัน BeNeat รองรับการให้บริการที่ กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ และภูเก็ต และมีแผนที่จะขยายเพิ่มไปยังหัวเมืองต่าง ๆ เช่น พัทยา ระยอง และหัวหิน ภายในปี 2017 รายละเอียดการจองแม่บ้าน และราคาค่าบริการสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บ https://beneat.co

สุดท้ายผมและทีมงานยังคงมุ่งพัฒนา BeNeat ต่อไป ขอบคุณลูกค้า และแม่บ้านทุกคนที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ BeNeat Community ครับ ชุมชนแห่งนี้ รวมถึงธุรกิจ BeNeat จะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้หากขาดคนทั้งสองกลุ่ม ขอบคุณจริง ๆ ครับ

BeNeat ผู้ช่วยค้นหาแม่บ้านคุณภาพใกล้บ้านคุณ

 

 

แวะมาทักทายเราได้ที่

 

Comments

comments