Home Tags Solopreneur

Tag: solopreneur

5 ไอเดียเงินล้านจากธุรกิจทำงานที่บ้าน

 คุณเชื่อหรือไม่ในสังคมอเมริกันชน รายได้กว่า 30,000 ล้านดอลล่าร์ มาจากผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจทำงานที่บ้าน (Home-based business) ซึ่งส่วนมากมักดำเนินเพียงแค่คนเดียว (Solopreneur) และก็ไม่ง่ายที่จะสร้างธุรกิจรูปแบบนี้ขึ้นมาให้ประสบความสำเร็จ แต่แนวทางที่เราจะพูดถึงกันในบทความนี้ แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่าความสำเร็จในธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้จริง ผลจากการสำรวจพบว่า ผู้ประกอบการกว่า 200,000 ราย มียอดขายช่วง 500,000 ถึง 999,999 เหรียญ และอีกกว่า 400,000 รายมียอดขายช่วง 250,000 ถึง 499,999 เหรียญต่อปี สำหรับใครก็ตามที่ต้องการทำธุรกิจทำงานที่บ้าน มันก็คือการทำธุรกิจเหมือนกัน เพียงแค่เปลี่ยนจากพนักงานหลายคน...