Friday, September 21, 2018
Home Tags Tinder

Tag: tinder

วิเคราะห์การแนะนำคู่เดทของแอพ Tinder

หลังจากที่ เผยเบื้องหลัง เทคนิคการแนะนำคู่เดทของแอพ OkCupid กันไปแล้ว คราวนี้เป็นคิวของเจ้า Tinder แอพแนะนำคู่เดทอีกหนึ่งตัวที่คนไทยนิยมเล่น โดยบทความนี้เป็นการวิเคราะห์ในมุมมองส่วนตัวของผมเอง จากการสังเกตการณ์ว่าแอพมีวิธีการแนะนำคู่เดทให้กับเราอย่างไร ใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็มาแชร์กันได้นะครับ แอพ Tinder จะแนะนำคู่เดทในรูปแบบ Card ผู้ใช้สามารถปัด (Swipe) ได้ การปัดซ้าย (Swipe Left) หมายถึงคุณไม่ชอบคู่เดทที่แอพแนะนำ ส่วนการปัดขวา (Swipe Right) หมายถึงคุณชอบคู่เดทที่แอพแนะนำ สำหรับการแนะนำคู่เดทของ Tinder...