Home Tags Flat-design

Tag: flat-design

แนะนำเว็บรวม Code สี Flat Design สำหรับนักออกแบบเว็บ

สำหรับนักออกแบบเว็บ สี (Color) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ถูกให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ เลยก็ว่าได้ ถ้าไม่นับโลโก้ สีเป็นสิ่งหนึ่งที่คนสามารถจดจำได้ง่าย ยกตัวย่าง เช่น Facebook เราจะนึกถึงสีน้ำเงิน Twitter สีฟ้า Snapchat สีเหลือง AirฺBnb สีแดง เป็นต้น นอกจากนี้สียังใช้สื่อถึงอารมณ์ของเว็บที่มีต่อผู้ใช้ได้อีกด้วย เช่น สีเขียว ให้ความรู้สึกสบาย และเป็นมิตร สีชมพู ให้ความรู้สึกอ่อนหวาน น่ารัก เป็นต้น ปัจจุบันแนวทางการออกแบบ Flat Design ได้รับความนิยมอย่างมาก...