Home Tags Business

Tag: business

ทำไม “จุดมุ่งหมาย” จึงสำคัญกับธุรกิจ สุดยอดแนวคิดจาก Start With Why

ผมรู้จักกับ Simon Sinek ผู้แต่งหนังสือ Start With Why ครั้งแรกจากการได้ดูคลิปที่ชายผู้นี้พูดบน TED Talk สิ่งสำคัญที่ผมสัมผัสได้ คือ แรงบันดาลใจ ในมุมที่ต่างจากเดิมโดยเฉพาะในเรื่องของการทำธุรกิจ นั่นคือการมี "จุดมุ่งหมาย" ในการทำธุรกิจ และการเริ่มต้นด้วยคำถามว่า "ทำไม" ทำไม "จุดมุ่งหมาย" จึงสำคัญนัก สิ่งที่ Simon เน้นย้ำในหนังสือเล่มนี้ คือ จุดมุ่งหมาย...